атестація медсестер

 1. Принципи атестації медичних сестер
 2. Особливості процедури атестації для різних груп молодших працівників з медосвітою
 3. Оплата курсів підвищення кваліфікації медсестер

Читайте про особливості атестації медсестер, а також дізнайтеся, які вимоги висувають до співробітників під час цієї процедури

Робота медcестер в лікувальних установах усіх форм власності та належності передбачає періодичне відвідування курсів підвищення кваліфікації медсестер не менше, ніж через 5 років після попередніх. Професійне навчання медпрацівників є одним з обов'язків роботодавця.

До атестації можуть бути допущені медичні працівники за спеціальностями, які прописані в цій Класифікації спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, прописаних в «Положенні про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», затвердженого наказом МОЗ України № 742 від 23.1. 2007 р Медичні працівники, які працюють на відповідних посадах в установах, які належать до Міністерства освіти, проходять навчання і атестацію відповідно до стандартів, розробленим Міністерством охорони здоров'я.

Читайте:  Калькуляція медичних послуг  Читайте: " Калькуляція медичних послуг "

Принципи атестації медичних сестер

Атестація медичних сестер проходить на підставі Положення № 742. Основні завдання, які переслідує атестація, є наступними:

 • визначення рівня знань медичного працівника;
 • визначення ступеня його практичних навичок;
 • навчання нових знань і практичних навичок для впровадження їх в професійну діяльність;
 • своєчасне підвищення кваліфікації медсестер.

Існує два види атестації молодших спеціалістів з медосвітою:

 • атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;
 • атестація на підвищення кваліфікаційної категорії.

Читайте:  Медичні Звіти: скачайте потрібні бланки Читайте: " Медичні Звіти: скачайте потрібні бланки! "

Особливості процедури атестації для різних груп молодших працівників з медосвітою

№ п / п

Медичні працівники, які підлягають атестації

умови атестації

1

Молодші спеціалісти з медичною освітою усіх спеціальностей, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр».

Мають стаж роботи за фахом, по якій вони будуть атестуватися, не менше 5 років.

2

Медпрацівники, які мають незакінчену вищу освіту і допущені до роботи на посадах, які вони обіймають.

Закінчили курси підвищення кваліфікації на базі закладу післядипломної освіти.

3

Особи, які не мають спеціальної медичної освіти, проте допущені до роботи на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою (середніх медичних працівників) Міністерством охорони здоров'я України або Міністерством охорони здоров'я СРСР.

Пройшли тести на підвищення кваліфікації медсестер і мають бажання атестуватися на присвоєння або підвищення категорії.

Атестацію медичні працівники проходять як за основним місцем роботи, так за місцем роботи за сумісництвом кожні 5 років. За бажанням медичного працівника, атестація може проводитися і в більш короткі терміни від попередньої. При цьому обов'язково має бути дотримано наступну умову - подальша кваліфікаційна категорія може бути присвоєна не раніше ніж через рік від попередньої. У разі ж позачергової атестації, рядків наступного встановлюється не раніше, ніж через 5 років.

Читайте:  Посадова інструкція лікаря з функціональної діагностики: скачайте Читайте: " Посадова інструкція лікаря з функціональної діагностики: скачайте! "

Оплата курсів підвищення кваліфікації медсестер

Порядок оплати курсів підвищення кваліфікації медсестер прописаний ст. 15 Закону України № 4312-VI «Про професійний розвиток ПРАЦІВНИКІВ», прийнятого 12.01.2012 р Цим документом затверджено норму, згідно з якою фінансування професійного розвитку медичних працівників відбувається за рахунок їх власних грошей, або інших джерел, дозволених законодавством. Стаття 201 «Кодексу Законів про працю України», затвердженого 10.12.1971 року, покладає обов'язок фінансування курсів підвищення кваліфікації на роботодавця. Таким чином, оплата професійного навчання на курсах може проводитися як за рахунок медичного закладу, так і за рахунок самого медичного працівника.

Читайте более: