Атестація робочих місць медпрацівників за умовами праці в ЛПУ

 1. Як формувати атестаційну комісію
 2. Приклад наказу про проведення атестації робочих місць медпрацівників
 3. Складаємо перелік робочих місць, що підлягають атестації
 4. Як правильно провести атестацію робочих місць медпрацівників
 5. Приклад Протоколу засідання атестаційної комісії за результатами атестації робочих місць за умовами...
 6. Як оформити результати атестації робочих місць в лікувальному закладі
 7. Наказ про результати атестації робочих місць

Атестацію робочих місць відповідно до умов праці проводять у всіх закладах охорони здоров'я, не залежно від форми власності. Однак атестація робочих місць медпрацівників істотно відрізняється від атестації робочих місць на промислових підприємствах. Спробуємо розібратися в цьому питанні детальніше.

Як формувати атестаційну комісію

Атестацію робочих местпо умов праці, щоб підтвердити право на пільгове надання пенсії, проводить комісія відповідно до «Інструкцією проведення атестації робочих Місць в установах охорони здоров'я і СОЦІАЛЬНОГО забезпечення», поданої в додатку 2 до листа Міністерства праці та соціальної політики України № 06 -1544 від 05.05.1995 року та МОЗ України № 05.05.08-370 від 17.05.1995 року »(далі в тексті - Інструкція).

Комісійно атестацію робочих місць медпрацівників проводять лише на робочих місцях, зазначених в розділі XⅠX «Охорона здоров'я» Списку № 1 (далі в тексті - Список № 1) та розділі ХХⅠV «Охорона здоров'я та соціальна допомога» Списку № 2 (далі в тексті - Список № 2), затверджених постановою КМУ № 461 від 24.06.2016 року.

На інших робочих місцях атестацію проводять в повному обсязі. Процедура проведення атестації наступна:

 1. Стверджують атестаційну комісію наказом по установі (пункт 4 Порядку № 442). До складу комісії рекомендується включити кандидатури заступників головного лікаря, співробітників відділу кадрів, економістів, інженера з охорони праці, представників профспілок.
 2. Атестаційна комісія, діючи на підставі положень кваліфікаційного довідника або посадових інструкцій, для кожного робочого місця (групи аналогічних робочих місць) визначає характерні шкідливі фактори, які впливають на працівника, час роботи в цих умовах (тривалість впливу факторів на протязі робочого часу) і складають відповідний протокол.

Такий протокол служить підставою для атестаційної комісії прийняти рішення - підлягає або не підлягає пільговому пенсійному забезпеченню відповідно до вимог Списків № 1 і № 2. На прийняття рішення впливають такі обставини:

 • чи входять роботи, професії, посади і показники в Списки № 1 і № 2;
 • чи працює співробітник протягом усього робочого дня на робочому місці, внесеному в Списки № 1 і № 2;
 • внесені професії або посади в кваліфікаційний довідник.
 1. Керуючись протоколом атестаційної комісії, щодо заснування видають відповідний наказ. Виписку з нього підшивають до трудової книжки, як того вимагає пункт 9 Порядку № 442.

Читайте:  Профілактика ВІЛ серед медпрацівників: заходи, шляхи зараження  Читайте: " Профілактика ВІЛ серед медпрацівників: заходи, шляхи зараження "

Атестацію робочих місць медпрацівників проводять відповідно до Порядку № 442 і Методичних рекомендацій.

У додатку 1 наведено приклад оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці в лікувальному закладі. Характерною особливістю документа є те, що для проведення атестації робочих місць в медичній установі видають єдиний наказ: як для проведення атестації відповідно до Інструкції, так і для атестації інших робочих місць, яку проводять в повному обсязі.

Приклад наказу про проведення атестації робочих місць медпрацівників

Натисніть, щоб завантажити

Складаємо перелік робочих місць, що підлягають атестації

Скласти перелік робочих місць, що підлягають атестації, легко якщо мати під рукою:

 • штатний розклад лікувального закладу;
 • структуру медустанови;
 • список співробітників з зазначеними професіями та структурними підрозділами, в яких вони працюють.

У переліку слід вказати, на яких робочих місцях необхідно проводити санітарно-гігієнічні дослідження, а які робочі місця атестують комісійно.


Таким чином, до Переліку робочих місць, що підлягають атестації, необхідно включити:

 1. Робочі місця, на яких трудяться співробітники, що мають право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно із розділом ХⅠХ Списку № 1 і розділом ХХⅠV Списку № 2.

Мають право на пенсію за віком на пільгових умовах і молодші медичні сестри по догляду за хворими, які працюють в рентгенвідділення (кабінетах). Подібна норма прописана розділом ХХⅠV Списку № 2. Втім скористатися правом на пільгову пенсію працівник може лише за результатами атестації робочих місць медпрацівників за умовами праці. Протоколом атестаційної комісії має бути підтверджено, що працівник протягом усього робочого дня (не менше 80% робочого часу) обслуговує хворих. Підтвердити такий факт можуть записи в журналах обліку обстежень, проведених в кабінеті, і безпосередню участь в них певного співробітника.

 1. Робочі місця співробітників, професії і посади яких зазначені розділами «Загальні професії» Списків № 1 і № 2 і які є в штатному розкладі лікувального закладу.

Як приклад можна назвати професію кочегара (машиніста) котельні, що працює на вугіллі або сланці, а також співробітників, що працюють на збиранні золи. Вони мають право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до розділу XXXⅠⅠ Списку № 2. Таким чином, якщо лікарня має право на котельню, до Переліку включають робоче місце співробітника, що працює за цією професією.

 1. Робочі місця, на яких зайняті співробітники, що мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих і важких умовах праці відповідно до Списку, затвердженим постановою КМУ № 1290 від 17.11.1997 року (далі в тексті - Список № 1290).

Кухар, який працює біля плити, має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 4 календарних днів (поз.77 розділу XXXⅠⅠⅠ Списку № 1290). Втім, щоб отримати право на таку відпустку і визначити його тривалість, необхідно підтвердити це право за результатами атестації робочого місця кухаря.

 1. Робочі місця, на яких зайняті співробітники, що мають право на скорочену тривалість робочого тижня відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота на яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою КМУ № 163 від 21.02. 2001 року.
 2. Робочі місця, на яких зайняті співробітники, які застосовують у своїй роботі хімічні речовини, зазначені в Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендовано вживати молоко або інші рівноцінні харчові продукти, затвердженому наказом МОЗ СРСР № 4430-87 від 04.11.1987 року .
 3. Робочі місця згідно з додатком 6 до наказу Мінсоцполітики України, МОЗ України № 308/519 від 05.10.2005 року «Про Впровадження умов оплати праці ПРАЦІВНИКІВ закладів охорони здоров'я та установ СОЦІАЛЬНОГО захисту населення». Мова йде про Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюється доплата в розмірі 12% тарифної ставки працівників лікувальних установ і закладів соціального захисту населення.

Документи, що підтверджують факт наявності важких і шкідливих умов праці, зберігають в структурних підрозділах медустанови.

Як правильно провести атестацію робочих місць медпрацівників

Атестація робочих місць медпрацівників передбачає роботу в двох напрямках:

 • атестацію на робочих місцях робітничих професій (відповідно до Порядку № 442);
 • атестацію робочих місць співробітників, професії і посади яких передбачені Списком № 1 і Списком № 2, що проводиться комісією.

Функції атестаційної комісія:

 • становить Перелік робочих місць, що підлягають атестації;
 • забезпечує проведення санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу санітарною лабораторією;
 • заповнює Карти умов праці робочих місць, атестацію яких проводили в повному обсязі відповідно до Порядку № 442 та Методичних рекомендацій;
 • оформляє протокол атестації робочих місць, на яких працюють співробітники, професії (посади) яких передбачені розділом ХⅠХ Списку № 1 і розділом ХХⅠV Списку № 2.

Підставою для Протоколу атестації робочих місць медпрацівників, проведеної комісійно, служать:

 • наявність відповідності між фактично виконуваної співробітником роботою і його кваліфікаційними характеристиками, передбаченими Випуском 78 «Охорона здоров'я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій, затвердженого наказом МОЗ України № 117 від 29.03.2002 року, або посадовими інструкціями;
 • наявність характерних шкідливих факторів, що впливають на працівника;
 • складеної фотографії робочого дня (визначення тривалості дії шкідливих факторів на протязі робочого часу).

На підставі Протоколу надалі комісія буде приймати рішення, підтвердити право на пільгове пенсійне забезпечення відповідно до вимог Списків № 1 і № 2, або відмовити в такому підтвердженні.

При заповненні Карти умов праці атестаційна комісія вносить наступну інформацію в таблицю «Пільги та компенсації»:

 • право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до Списку № 1 або № 2, встановлене відповідно до доповнення до Методичних рекомендацій;
 • розмір доплат за умови праці;
 • тривалість щорічної додаткової відпустки, розраховану на підставі результатів атестації робочих місць медпрацівників за умовами праці;
 • тривалість робочого тижня (якщо підтверджено право на її скорочену тривалість);
 • право працівника на безкоштовне молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

Переліки, передбачені пунктом 6.7 Методичних рекомендацій, складають на підставі заповнених і підписаних головою і членами атестаційної комісії підприємства Карт умов праці, а також протоколу комісійної атестації робочих місць.

Читайте:  Табель РОбочий годині для медпрацівніків: бланк та зразок заповнювання Читайте: " Табель РОбочий годині для медпрацівніків: бланк та зразок заповнювання "

Приклад оформлення протоколу засідання атестаційної комісії лікувального закладу за підсумками проведеної атестації робочих місць наведено в Додатку 2.

Додаток 2

Приклад Протоколу засідання атестаційної комісії за результатами атестації робочих місць за умовами праці

Натисніть, щоб завантажити

Як оформити результати атестації робочих місць в лікувальному закладі

Детально і з прикладами про оформлення результатів атестації робочих місць

На підставі атестації робочих місць медпрацівників за умовами праці, яку проводили в лікувальному закладі, видають наказ, як це передбачено Порядком № 442 та Інструкцією.

Форма обох наказів (про проведення атестації робочих місць і за результатами проведеної атестації робочих місць відповідно до умов) не прописана в жодному нормативному документі. Є тільки вказівки на важливі складові. Тому медичний заклад змушені складати їх самостійно.

Читайте:  Документація старшої медичної сестри: детальний перелік та бланки  Читайте: " Документація старшої медичної сестри: детальний перелік та бланки "

Приклад оформлення наказу за результатами атестації робочих місць відповідно до умов праці в закладі охорони здоров'я наведено в Додатку 3.

додаток 3

Наказ про результати атестації робочих місць

Натисніть, щоб завантажити

Наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці видають не пізніше ніж передбачено графіком проведення атестації. Нагадаємо, що терміни проведення чергової атестації визначають, виходячи з вимог Порядку № 442. Згідно з документом, атестація робочих місць повинна бути проведена в строки, передбачені колективним договором, однак не раніше, ніж один раз в 5 років. Відраховують термін проведення атестації робочих місць з дати завершення попередньої атестації (з дня, коли був виданий наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці).

Якість проведеної атестації робочих місць медпрацівників контролює Держпраці (п. 11 Порядку 11).

Щоб працівник не втратив право на пенсію за віком на пільгових умовах, атестацію необхідно проводити вчасно. У разі, якщо така атестація не була проведена або була проведена не вчасно, працівник втратить право в тому числі і на інші пільги і компенсації, які встановлюють на підставі результатів атестації. Якщо ж атестація була проведена несвоєчасно, він втратить право на певний період роботи і зарахувати його до пільгового надалі буде неможливо.

Приклад з практики

Атестація робочих місць медичних працівників в центральній районній лікарні була проведена в лютому 2014 року в відповідно до наказу від 06.02.2014 року. Співробітникам, професії яких прописані Списками № 1 і № 2, право на пільгову пенсію за відповідним Списком підтверджена. Однак, оскільки попередня атестація проводилася в липні 2008 року (наказ від 29.07.2008 року), дія його результатів закінчилися 28.07.2013 року. Таким чином, період роботи з 29.07.2013 по 05.02.2014 року не зарахований до пільгового стажу на підставі того, що умови праці протягом цього часу не були підтверджені результатами атестації робочих місць.

Відповідальність за своєчасне і якісне проведення атестації лежить на керівнику медустанови (п. 4 Порядку № 442). Адміністративна відповідальність посадових осіб за подібні порушення прописана частиною першою статті 41 Кодексу України про Адміністративні правопорушення № 8073-Х від 07.12.1984 року (далі в тексті - КУпАП). Якщо подібні порушення посадовими особами будуть допущені, вони повинні будуть сплатити штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте:  Паліативна допомога в Україні: законодавство, принципи, догляд Читайте: " Паліативна допомога в Україні: законодавство, принципи, догляд "

Якщо атестацію робочих місць медпрацівників за умовами праці не проведуть, наслідки можуть бути серйозними. По-перше, якщо в медустанові були встановлені пільги і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці, гроші на їх оплату медустанову втратить. Перша ж перевірка поставить питання про законність таких виплат.

По-друге, працівники, які мають право на пільгові виплати і компенсації, їх не отримають. Вони можуть звернутися до суду і вимагати компенсації матеріальної та моральної шкоди. Роботодавець не зможе виправдатися в суді непроведённой атестацією. Цей факт ще більше посилить його провину.

По-третє, не проведена атестація робочих місць медпрацівників є порушенням законодавства, зокрема Постанови № 442. Порушника, в нашому випадку - керівника лікувального закладу, можуть притягнути до адміністративної відповідальності, що передбачає сплату штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( ст. 41 КУпАП).

Читайте более: