Чиста вода: традиції та новації: Навчальний посібник

  1. Сартаково О.Ю., Горєлова О.М. Чиста вода: традиції та новації: Навчальний посібник. - Барнаул: Изд-во...

Читальна зала ->

Сартаково О.Ю., Горєлова О.М. Чиста вода: традиції та новації: Навчальний посібник. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2002. - 178 с.

Завантажити повний текст Завантажити повний текст

Вступ 1. РЕСУРС ВОДИ НА ПЛАНЕТІ 1.1. Запаси води і розподіл водних ресурсів в біосфері 1.2. Споживання води, проблема дефіциту і вичерпання водних ресурсів 2. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ЛЮДИНИ 2.1. Споживання води для задоволення фізіологічних, гігієнічних і виробничих потреб 2.2. Вплив недоброякісної води на здоров'я людини 2.2.1. Роль води в поширенні інфекційних захворювань 2.2.2. Вплив хімічного складу води на здоров'я і умови життя людини 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ водоспоживання 3.1. Водоспоживання в Світі 3.2. Стан водних ресурсів і проблеми водоспоживання в Росії 3.3. Ситуація в водопостачанні і в водовідведенні в Алтайському краї 3.4. Медико-екологічні аспекти водних ресурсів Алтайського краю 3.5. Причини ситуації, що склалася в водоспоживання Росії і аналіз заходів щодо захисту водного басейну 3.6. Актуальність установок локальної очистки води в Росії 4. ДЖЕРЕЛА ОСВІТИ, КІЛЬКІСТЬ І СКЛАД ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД 4.1. Побутові стічні води 4.2. Виробничі стічні води 4.3. Вимоги до якості очищених вод і умови їх скидання у водоймище 5. Нормативи ЯКОСТІ ВОДИ 5.1. Лімітуючі показники шкідливості 5.2. Нормативно-технічні документи водно-санітарного законодавства 5.3. СанПіН 2.1.4.559-96 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання 5.4. СанПіН 2.1.5.980-00 «Гігієнічні вимоги до охорони поверхневих вод» 6. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ, ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМУВАННЯ 6.1. Органолептичні показники 6.1.1. Кольоровість 6.1.2. Каламутність 6.1.3. Зважені речовини 6.1.4. Прозорість 6.1.5. Запах 6.1.6. Смак і присмак 6.1.7. Пінявість 6.2. Хімічні показники якості води, їх фізіологічне значення і санітарно-токсикологічна характеристика 6.2.1. Водневий показник (pH) 6.2.2. Лужність і кислотність 6.2.3. Мінеральний склад 6.2.4. Карбонати і гідрокарбонати 6.2.5. Сульфати 6.2.6. Хлориди 6.2.7. Сухий залишок 6.2.8. Загальна жорсткість, кальцій і магній 6.2.9. Розчинений кисень 6.2.10. Органічні речовини, БПК і ХПК 6.2.11. Біогенні елементи 6.2.12. Фосфати, загальний фосфор 6.2.13. Сума важких металів 6.2.14. Інші метали 6.2.15. Токсичні неметали 6.2.16. Токсичні сполуки 6.3. Інтегральна і комплексна оцінка якості води 7. ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПРОБ ВОДИ З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ 8. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД 9. СПОРУДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ОЧИСТКИ ВОДИ 9.1. Грати 9.2. Сітки і мікрофільтри 9.3. Песколовки 9.4. Відстійники 9.5. Фільтри 9.6. Гідроциклони 10. ХІМІЧНЕ ОКИСЛЕННЯ 11. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ 11.1. Коагуляція 11.2. Обробка води флокулянтами 11.3. Флотація 11.4. Адсорбція 11.5. Іонний обмін 11.6. Мембранні процеси 12. БІОХІМІЧНІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД 12.1. Сутність методів біохімічної очистки в штучних аеробних і анаеробних умовах 12.2. Нітрифікація і денітрифікація 13. ПРОЦЕСИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ 13.1. Хлорування 13.2. Споруди знезараження води хлоруванням 13.3. Озонування 13.4. Опромінення ультрафіолетом 13.5. Інші способи знезараження води 14. МЕТОДИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ВОДИ 14.1. Знезалізнення води 14.1.1. Проблеми споживання води з високим вмістом заліза 14.1.2. Методи знезалізнення води 14.1.3. Установки знезалізнення води 14.2. Методи деманганации води 14.3. Комплексне очищення води від сполук заліза і марганцю 15. МЕТОДИ ОБРОБКИ ОСАДУ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Дякуємо за підтримку сайт AQUAMAGIA.RU - фотоблог з найцікавішими підводними фото . Акули, кити, морські зірки та інші представники підводного світу показані у всій красі.

Читальна зала