Цефодокс в терапії бронхолегеневих захворювань у дорослих і дітей: клінічна ефективність і безпеку

 1. Цефодокс: дружній, завдяки технології prodrug
 2. Цефодокс при пневмонії у дорослих: результати досліджень
 3. Цефодокс в терапії бактеріальних інфекцій дихальних шляхів у дітей
 4. висновки
 5. Список використаної літератури

Резюме. Хвороби органів дихання становлять серйозну медико-соціальну проблему, будучи однією з найважливіших причин втрати працездатності та передчасної смертності населення в усьому світі (Фещенко Ю.І., 2012). За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, інфекції нижніх дихальних шляхів займають 3-е місце серед основних хвороб, що забирають найбільшу кількість людських життів, після ішемічної хвороби серця та інсульту (World Health Organization, 2013). Гострий бронхіт вражає приблизно 5% дорослого населення щорічно, причому 82% випадків відбуваються в осінньо-зимовий період (Wenzel RP, Fowler AA 3rd, 2006). Особливе місце серед респіраторної патології займає пневмонія, що обумовлено високою захворюваністю і смертністю, а також істотними економічними втратами внаслідок цього захворювання. Відзначено, що близько 75% всіх призначень антибіотиків доводиться на інфекції дихальних шляхів. У зв'язку з цим є надзвичайно актуальною своєчасна діагностика і розробка підходів до раціональної антибактеріальної терапії респіраторних інфекцій, перш за все пневмонії як патології, яка має найбільшу медико-соціальне значення (Синопальников А.І., 2000). Остання має на увазі вибір препарату / комбінації препаратів, активних у відношенні передбачуваних патогенів, з хорошою фармакокінетикою, доведеною клінічною ефективністю і безпекою, мінімальним ризиком межлекарственних взаємодій і зручністю застосування, що включає невелику кратність застосування на добу, нетривалий курс лікування і наявність парентеральних та пероральних форм для проведення ступінчастою терапії (Фещенко Ю.І., 2012).

УДК 616.233-002 + 616.24-002

Цефодокс: дружній, завдяки технології prodrug

В даний час однією з актуальних проблем антибіотикотерапії є розвиток антибиотикоассоциированной порушень мікрофлори кишечника, в зв'язку з чим рекомендовано застосування антибактеріальних препаратів для прийому всередину у вигляді проліків (англ. Prodrug). Активація останнього відбувається після абсорбції в тонкому кишечнику шляхом відщеплення неактивній частки препарату (Абатуров О.Є. і співавт., 2011). До таких лікарських засобів відноситься β-лактамний антибіотик ІІІ покоління для перорального застосування Цефодокс ( «Pharma International», Йорданія). Наявність в просвіті кишечника неактивній його форми - цефподоксима проксетилу - дозволяє практично виключити безпосередній вплив на мікробіоценоз кишечника і ризик розвитку дисбіозу (Аряєв Н.Л. і співавт., 2009 року; Боярська Л.М. і співавт., 2009).

Безпека цефподоксима проксетилу для мікробіологічного біотопу товстого кишечника підтверджена результатами дослідження Л.М. Боярської і співавторів (2009) за участю 20 дітей у віці від 15 місяців до 5 років, які отримували лікування з приводу бактеріальних ускладнень гострих респіраторних захворювань (обструктивний бронхіт, гострий стенозуючий ларинготрахеїт, позалікарняна пневмонія, гнійний отит і синусит). Обгрунтуванням для призначення цефалоспоринів III покоління була наявність обставин, що виключають застосування та цефалоспоринів III покоління. Тривалість антибактеріальної терапії склала 5-10 днів. Показано відсутність клінічно значимого негативного впливу на мікробіоценоз кишечника досліджуваного антибактеріального препарату з характеристиками проліків.

Спектр дії цефподоксима охоплює мікроорганізми, найбільш часто викликають захворювання органів дихальної системи: чутливі грампозитивні і грамнегативні бактерії (Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis (штами, які продукують і не продукують β-лактамазу) і ін. (Компендіум - лікарські препарати , 2013). Його бактерицидний ефект обумовлений пригніченням синтезу компонентів бактеріальної стінки мікроорганізмів. Препарат швидко проникає і створює високі концентрації в легенях, плевральній рідин і, надаючи швидкий і виражений терапевтичний ефект, що дозволяє скоротити перебування пацієнта в стаціонарі (Фещенко Ю.І., 2012).

Цефодокс при пневмонії у дорослих: результати досліджень

При пневмонії Цефодокс показаний до застосування як самостійно, так і в схемах ступінчастою (step-down) терапії.

У дослідженні, проведеному на базі ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України »(Київ), показана ефективність антибактеріальної терапії у 30 пацієнтів з позалікарняної пневмонією II і III клінічних груп відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2007 р № 128, які отримували цефтриаксон внутрішньовенно по 1000 мг 2 рази на добу в протягом 3 днів з наступним переходом на пероральний прийом цефподоксима проксетилу по 200 мг 2 рази на добу протягом 4-7 днів (в залежності від стану). При цьому загострень супутніх захворювань (артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, хронічна обструктивна хвороба легень, бронхіальна астма, ревматоїдний артрит та ін.) Протягом дослідження не відмічено (Фещенко Ю.І., 2012).

За даними багатоцентрового дослідження ЦЕНТР (Цефодоксу в лікуванні пневмонії: Тактика у дорослих) за участю 87 пацієнтів з позалікарняної пневмонією з нетяжким перебігом (III група), госпіталізованих в терапевтичні відділення Вінниці, Донецька та Запоріжжя, ступінчаста терапія із застосуванням препаратів цефалоспоринового ряду II- III покоління парентерально, а потім перорально (препарат Цефодокс в дозі по 200 мг 2 рази на добу) виявилася ефективною в 93,1% випадків, незалежно від наявності супутніх захворювань (хронічна обст уктівная хвороба легенів, серцева недостатність, хронічна хвороба нирок) і характеру збудника. Продемонстровано високу ефективність лікування і при наявності супутнього цукрового діабету 2-го типу, а також у хворих у віці старше 65 років. Лікування відрізнялося добре переноситься: помірно виражені побічні ефекти розвинулися лише у 2 (2,3%) пацієнтів, необхідності відміни препарату через побічні ефекти не виникло. За висновком авторів, Цефодокс є ефективний і безпечний антибактеріальний препарат для лікування пацієнтів з позалікарняної пневмонією (Дядик О.І. та співавт., 2009).

Цефодокс в терапії бактеріальних інфекцій дихальних шляхів у дітей

Основою лікування бактеріальних інфекцій дихальних шляхів у дітей є адекватна антибіотикотерапія (Аряєв Н.Л. і співавт., 2009). У лікуванні пневмонії у дітей препарати цефалоспоринового ряду в даний час займають одну з лідируючих позицій серед антибактеріальних препаратів першої лінії, що пояснюється широким спектром їх антимікробної активності, бактерицидну механізмом дії, низькою резистентністю до них мікроорганізмів, добре переноситься і наявністю форм для перорального застосування (Абатуров А.Е. і співавт., 2011).

На думку Т.А. Крючко і співавторів (2009), антибактеріальний препарат Цефодокс можна рекомендувати для лікування дітей всіх вікових груп з позалікарняної пневмонією. Вибір на його користь пояснюється необхідністю впливу на цілу низку грампозитивних і грамнегативних бактерій, які найчастіше є причиною захворювання. Крім того, препарат активний відносно бактерій, які продукують β-лактамази, а також пригнічує штами, антибіотикорезистентності яких обумовлена ​​іншими механізмами. Наявність препарату Цефодокс в формі порошку для приготування суспензії для перорального застосування 50 мг / 5 мл і 100 мг / 5 мл і таблеток по 100 і 200 мг робить його незамінним в педіатричній практиці.

Застосування препарату в якості монотерапії або другого етапу ступеневої терапії пневмонії в умовах стаціонару після парентерального введення цефалоспоринів ІІІ покоління робить лікування більш комфортним за рахунок зменшення кількості ін'єкцій, усуваючи у дитини психологічний дискомфорт і знижуючи ризик розвитку післяін'єкційних ускладнень (Леженка Г.О., Пашкова О.Є., 2010).

А.Е. Абатуров і співавтори (2011) вивчали клінічну ефективність цефподоксима проксетилу в якості стартового антибіотика при лікуванні 60 дітей у віці від 5 міс до 18 років з позалікарняної неускладненій осередкової пневмонією, що проходили стаціонарне лікування в КУ «Міська дитяча клінічна лікарня № 1» м.Дніпропетровська. Учасники основної групи (n = 30) отримували Цефодокс (в дозі 10 мг / кг маси тіла на добу в 2 прийоми, максимальна добова доза - 400 мг / добу) в якості стартової пероральної терапії. У формі суспензії отримували препарат 66,7% дітей, решта - у формі таблеток. Учасники контрольної групи (n = 30) отримували парентерально (переважно внутрішньом'язово) цефалоспорин III покоління у віковому дозуванні. Тривалість курсу антибактеріальної терапії, яка визначається досягненням стійкої нормалізації температури тіла і позитивною динамікою фізикальних даних в обох групах склала в середньому 8,2 ± 1,7 дня. Крім антибактеріального лікування, учасники обох груп отримували муколітичну терапію, вітамінотерапію, пероральну дезінтоксикаційну терапію, а також фізіотерапевтичні процедури. Згідно з результатами, Цефодокс має досить високу ефективність при лікуванні неускладненій пневмонії у дітей, характеризується високим профілем безпеки, відсутністю виражених побічних ефектів, психотравмирующего дії і може бути рекомендований як препарат вибору при стартової емпіричної антибіотикотерапії у даній категорії пацієнтів.

У дослідженні Г.А. Леженка, Е.Е. Пашкової (2010) підтверджено високу клініко-лабораторний ефективність і безпеку перорального застосування антибіотика Цефодокс в терапії бронхолегеневих захворювань у дітей у віці 3-15 років (n = 63) з рецидивуючим бронхітом (1-я група, n = 42) і позалікарняної пневмонією середньої ступеня тяжкості (2-я група, n = 21), які проходили лікування в пульмонологічному відділенні Обласної дитячої клінічної лікарні м Запоріжжя. Показаннями до призначення антибіотика у хворих 1-ї групи вважали клінічні ознаки, що свідчать про реактивації і бактеріальної природи запального процесу в сукупності з явищами інтоксикації. Хворі 2-ї групи отримували ступінчасту терапію: з 1-го дня госпіталізації внутрішньовенно цефалоспорини III покоління, з 4-го дня при наявності позитивної клінічної динаміки - перорально Цефодокс в дозі 10 мг / кг / добу в 2 прийоми. Тривалість антибактеріальної терапії в групах склала 5-7 і 10-14 днів відповідно. Лікування не супроводжувалося побічними ефектами, відзначений приємний смак препарату і зручність в дозуванні. Все це, за висновком авторів, дозволяє рекомендувати Цефодокс в якості стартової антибіотикотерапії при рецидивуючому бронхіті на стаціонарному та амбулаторному етапах.

Т.А. Крючко і співавтори (2009) вивчали профіль безпеки і ефективність препарату Цефодокс у дітей з позалікарняної пневмонією, яким проводили стаціонарне (40%) і амбулаторне (60%) лікування на базі відділення дітей раннього віку Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, а також на клінічній базі кафедри госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Української медичної стоматологічної академії (Полтава). Учасники 1-ї групи (16 дітей у віці 2-3 років з позалікарняної пневмонією середнього ступеня тяжкості, госпіталізовані на 2-е-3-ю добу захворювання) в умовах стаціонару отримували ступінчасту терапію: в перші 3 дні захворювання - парентеральний цефотаксим у віковій дозуванні, потім перорально Цефодокс (суспензія 50 мг / 5 мл) протягом 5-7 днів. Учасники 2-ї групи (24 дитини у віці 4-10 років з позалікарняної пневмонією легкого та середнього ступеня тяжкості) отримували перорально Цефодокс (суспензія 100 мг / 5 мл) у віковому дозуванні. Досвід застосування антибіотика продемонстрував досить високу його ефективність на тлі відносної безпеки, а також високий комплаєнс.

Результати проспективного багатоцентрового відкритого дослідження Цеф-Просто, проведеного в період 2009-2010 рр. на базі клінічних центрів Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Полтави, Запоріжжя, Львова та Сімферополя, показали високу (88%) і помірну (10,2%) ефективність та високий профіль безпеки препарату Цефодокс у 225 пацієнтів у віці від 5 міс до 18 років, госпіталізованих в педіатричні відділення з позалікарняної пневмонією легкого перебігу. Переносимість лікування розцінена як дуже хороша у 95,5%; гастроінтестинальні прояви, які не потребують відміни препарату, зареєстровані у 4,5% учасників, алергічних реакцій не відмічено (Волосовець О.П. і співавт., 2011).

висновки

Результати клінічних досліджень свідчать про те, що β-лактамний антибіотик ІІІ покоління для перорального застосування Цефодокс (цефподоксим проксетил):

1. Має широкий спектр бактерицидної дії і ефективний у лікуванні бронхолегеневих захворювань у дорослих і дітей віком старше 5 міс.

2. Характеризується фармакокинетикой, яка визначається його хімічно модифікованою формою пролекарства, яка дозволяє виключити безпосереднє внутрикишечное вплив на мікробіоценоз кишечника і запобігти розвитку дисбіозу.

3. Рекомендований як як монопрепарата, так і на другому етапі ступеневої терапії, розпочатої ін'єкційними цефалоспоринами ІII покоління.

4. Завдяки формі випуску у вигляді порошку для приготування суспензії та таблеток зручний в застосуванні у пацієнтів різних вікових груп.

5. Чи відрізняється хорошою переносимістю і високим профілем безпеки.

6. Характеризується оптимальним співвідношенням ціна / ефективність і є доступним широкому колу пацієнтів.

Резюме Список використаної літератури

 • Абатуров О.Є., Агафонова О.О., Герасименко О.М. та ін. (2011) Стартова антибактеріальна терапія позалікарняних форм пневмонії у дітей. Новини мед. фармац., 16 (379) (http://www.mif-ua.com/archive/article/21663).
 • Аряєв Н.Л., Стамова Н.Г., Кузьменко І.В. (2009) Застосування препарату «Цефодокс» в лікуванні дітей з бронхітами і пневмоніями. Суч. педіатр., 1 (23): 31-34.
 • Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Кригіна А.Н. та ін. (2009) Мікробіологічна безпека цефподоксима проксетилу (Цефодоксу) при лікуванні дітей з гострими респіраторними захворюваннями. Суч. педіатр., 2 (24): 72-75.
 • Волосовець О.П., Абатуров О.Є., Беш Л.В. та ін. (2011) Результати багатоцентрового дослідження «ЦЕФ-ПРОСТО» (цефподоксима проксетил у стартовій терапії пневмонії у дітей) в Україні. Суч. педіатр., 2 (36): 107-112.
 • Дядик А.І., Багрій А.Е., Суровцева Н.Л. та ін. (2009) Досвід застосування цефподоксима у хворих з позагоспітальна пневмонія. Результати проспективного відкритого дослідження ЦЕНТР. Новини мед. фармац., 17 (291) (http://www.mif-ua.com/archive/article/10377).
 • Компендіум - лікарські препарати (2013) В.М. Коваленко (ред.). МОРІОН, Київ, Л-одна тисяча вісімсот сорок два (http://compendium.com.ua/info/168197).
 • Крючко Т.А., Бастаногова О.В., Ткаченко О. Я., Шпехт Т.В. (2009) Досвід застосування Цефодоксу в терапії позалікарняної пневмоній. Новини мед. фармац., 18 (292) (http://www.mif-ua.com/archive/article/10456).
 • Леженка Г.О., Пашкова О.Є. (2010) Досвід! Застосування Цефодоксу в лікуванні поза лікарняних пневмоній та рецидивуючих бронхітів у дітей. Здоров'я дитини, 29-31.
 • Міністерство охорони здоров'я України (2007) Наказ МОЗ України від 19.03.2007 р. № 128 «Про затвердження клінічніх протоколів Надання медичної допомоги за спеціальністю« Пульмонологія »(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20070319_128.html).
 • Синопальников А.І. (2000) позалікарняна пневмонія. Медицина для всіх, 2 (17) (http://medi.ru/doc/8300202.htm).
 • Фещенко Ю.І. (2012) Фактори ризику розвитку та лікування пневмонії у хворих на ХОЗЛ. Здоров'я України, 11: 18-19.
 • Wenzel RP, Fowler AA 3rd (2006) Clinical practice. Acute bronchitis. N. Engl. J. Med., 355 (20): 2125-2130.
 • World Health Organization (2013) The top 10 causes of death. Fact sheet № 310 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index.html).