Державна освітня установа вищої професійної освіти Киргизько-Російський Слов'янський університет

 1. Професорсько-викладацький склад кафедри
 2. Навчально-методична робота
 3. Основні навчально-методичні публікації
 4. післядипломна підготовка
 5. Наукова робота
 6. Научні публікації:
 7. лікувальна робота
 8. Міжнародне співробітництво кафедри

подробиці

Завідуюча кафедрою,
кандидат медичних наук, доцент

Саримсакова Тетяна Асанакуновна

Адреса:

720000, Киргизька Республіка,

м Бішкек, вул. Тиналіева, 29 (мкрн. Джал)

Телефон:

31-42-67 Сайт кафедри: ginak.krsu.edu.kg

Кафедра акушерства, гінекології, і педіатрії була відкрита наказом ректора КРСУ № 74 - п від 29.04.1996г.

У 2002 році перетворена в самостійну кафедру акушерства і гінекології.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Штатні співробітники:

1. Завідуюча кафедри, к.м.н., доцент Саримсакова Тетяна Асанакуновна

2. д.м.н., професор Асимбекова Гульнара Уметовна

3. К.м.н., доцент Далбаева Батма Джумабаевна

4. К.м.н., доцент Іманказіева Фатіма Іманказіева

5. К.м.н., доцент Ігліка Данияр Кенжебековіч

6. К.м.н., доцент Довга Гианея Володимирівна

7. К.м.н., доцент Умарбаева Дільноза Абдуваліевна

8. У розділі ст. викладач Ісаков Есен Аспековіч

9. Викладач Янко Анна Сергіївна

10. Викладач Мухамеджанова Наиля Равильевна

11. Викладач Міржалалова Рано Анваровна

12. Викладач Потиліціна Надія Вікторівна

13. Викладач Меликова Фатіма Рауфовна

14. Викладач Абеков Канат Болгонбаевіч

15. Викладач Асимбекова Айша Шамільбековна

16. Викладач Ісманкулова Гульмайрам Асанкановна

сумісники:

17. д.м.н професор Атиканов Аристанбек Орозаліевіч

18. д.м.н., доцент Аскеров Арсен Аскеровіч

19. К.м.н., доцент Риськулова Бубайша Абдивачаевна

20. К.м.н., доцент Сулайманов Сатімкул Батирбековіч

21. У розділі ст. викладач Алимбаев Азамат Алимбековіч

22. У розділі ст. викладач Алмазбекова Бурул Алмазбековна

23. У розділі ст. викладач Акматбекова Жилдиз Сулкарнаевна

24. У розділі ст. викладач Узагаліева Шаіргуль Узагаліевна

Навчально-методична робота

Педагогічний склад кафедри виконує велику навчально-методичну роботу, що включає в себе підготовку підручників, навчально-методичних посібників, кафедра має методичними посібниками та підручниками з дисципліни, які розроблені співробітниками кафедри, в викладанні використовується наочний матеріал (таблиці, слайди, презентації, відеофільми). На кафедрі діє науковий гурток за курсом акушерства, ген студенти проводять наукову роботу разом з аспірантами кафедри.

На кафедрі здійснюється викладання наступних дисциплін:

 • акушерство (4 курс)
 • гінекологія (5 курс)
 • виробнича практика (4 курс)

Матеріали до гос.екзаменам для студентів спеціальності "Лікувальна справа":

Матеріали до гос.екзаменам для студентів спеціальності "Педіатрія":

Якість підготовки оцінюється перекладними і державними іспитами.

За всіма дисципліна кафедри є:

 • лекційні матеріали з усіх тем (55 лекцій з акушерства та 37 - по гінекології)
 • методичні розробки до практичних занять (55 з акушерства і 37 - по гінекології)
 • кольорові слайди, діапозитиви (96 шт. по акушерству)
 • відеокасети, фліпкарти
 • наочні посібники (таз, лялька - 2 екз., фантом "ЗОЇ", муляжі)
 • таблиці (30 шт. по акушерству та гінекології)
 • тематичні стенди та навчальні кімнати
 • відеофільми (7 шт. по акушерству та гінекології)

На кафедрі зібрана бібліотека з підручників, посібників, монографій, якою користуються студенти при підготовці до занять і написання рефератів. Є електронна бібліотека.

Основні навчально-методичні публікації

автори

Назва роботи

вид публікації

повні вихідні

дані

1.

Далбаева Б.Ж.

Турдиєва А.С. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології Методичний посібник КРСУ, 69 стр, Бішкек 2018 2.

Т.А. Саримсакова,

Г.У. Асимбекова,

М.І. Чудінова,

Р.А. Міржалалова,

Н.Р. Мухамеджанова Пренатальна діагностика стану плода (алгоритм скринінгового дослідження вагітних жінок для діагностики вроджених вад розвитку) Методичні рекомендації КРСУ, 20 стр, Бішкек 2017

3.

Саримсакова Т.А., Асимбекова Г.У., Терентьєва Л.С., і ін.

акушерський курс

Навчально-методичний посібник присвячений 20-річчю медичного факультету

КРСУ, 87 стр.

Бішкек 2014 р

4.

Аскеров А.А.,

Лахно І.В., Іманказіева Ф.І. та ін.

Керівництво по діагностиці та лікуванню БВ

Керівництво

видано при

підтримки компанії «MILTONIA HEALTH SCIENCE Ltd»

32 стр. Бішкек 2014 р

5.

Саримсакова Т.А., Асимбекова Г.У., Терентьєва Л.С., і ін.

Курс ситуаційних завдань з акушерства та гінекології

Методичний посібник

КРСУ, 200 стор.

Бішкек 2014 р

6.

Аскеров А.А.,

Далбаева Б.Ж., Іманказіева Ф.І.

Інструкція написання клінічної історії пологів, історії хвороби

інструкція

КРСУ, Бішкек 2013

7.

Асимбекова Г.У.,

Саримсакова Т.А.,

Турдиєва А.С.,

Довга Г.В.,

Турді А.Ш.

акушерський курс

Методичний посібник

КРСУ, 84 стр, 2013

8.

Асимбекова Г.У.,

Саримсакова Т.А.,

Ігліка Д.К.,

Катаєва Є.Ю.,

Ібрагімова Р.Н.,

Меликова Ф.Р.,

Асимбекова А.Ш.

Допоміжні репродуктивні технології

Методичний посібник

КРСУ, Бішкек, 2013

9.

Далбаева Б.Ж.

Програма по виробничої практики для студентів 4 курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів

програма

КРСУ Бішкек 2012

10.

Аскеров А.А.

Іманказіева Ф.І.,

Далбаева Б.Ж.

Збірник клінічних протоколів з невідкладної акушерської допомоги

Методичні рекомендації

КРСУ Бішкек 2012

післядипломна підготовка

На кафедрі здійснюється підготовка клінічних ординаторів та за програмою "Акушерство і гінекологія".

Відкрита аспірантура за спеціальністю 14.01.01 - "Акушерство і гінекологія".

З 2005 року функціонує спеціалізована вчена рада ВАК РФ по захисту кандидатських дисертацій з педіатрії, акушерства і гінекології (шифр К730.001.08). За час роботи в ньому пройшли захисту 43 кандидатських дисертацій.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за наступними напрямками:

 1. Перинатальна охорона матері і плоду (гіпертензивні порушення при вагітності, невиношування вагітності, великий плід, переношування, багатоплідність, резус - конфліктна вагітність, ІЦН, ВВР).
 2. Органозберігаючі операції в гінекології.
 3. Безпліддя в шлюбі (ДРТ, ЕКО, ЕКО - ІКСІ)
 4. Здоров'я жінки старше 45 років

На кафедрі впроваджені:

 • ЕКО-ІКСІ. Ефективність процедури становить 37-40%
 • Біохімічна пренатальна діагностика. Пренатальний скринінг проводиться вагітним з групи високого ризику по ВРП і хромосомних захворювань. Проведено - 66 досліджень, проводиться аналіз отриманих даних. Планується введення інвазивної пренатальної діагностики.
 • Ендоскопічна хірургія. Проведено в цілому 52 лапароскопічних операцій, 131 гістероскоп, 54 гістерорезектоскопії у жінок з трубним фактором безпліддя, гіперпластичними процесами ендометрія, доброякісними пухлинами матки і шийки матки. 80% обстежених пацієнток оперовані з приводу різних форм безпліддя.

Тематика НДР кафедри

виконавці

Тема НДР

практичне значення

Асимбекова Г.У.

Репродуктивне здоров'я-ЕКО - ІКСІ, ЕКЗ-ТЕСЕ

Саримсакова Т.А.

Пренатальна діагностика стану плода

Ігліка Д.К.

Органозберігаючі операції у жінок репродуктивного віку


Наукові заходи, проведені кафедрою, участь співробітників у наукових конференціях різного рівня

 1. Асимбекова Г.У., Саримсакова Т.А., Асимбекова А.Ш. Генезис наукових поглядів в контексті парадигми сталого розвитку Росія, м Сант-Петербург, 30-31 березня 2018.
 2. Асимбекова Г.У., СаримсаковаТ.А., Атиканов А.О., Мухамеджанова Н.Р. Science and Practice: new discoverie. Чехія, Карлові-Вари - Росія, Москва, 29-30 листопада 2017.
 3. Асимбекова Г.У., Саримсакова Т.А., Міжнародна конференція акушер-гінекологів, неанотологов і педіатрів на базі клініки Асимбековой Г.У. "Актуальні питання неанотологіі та перинатології". КР, Бішкек, березень 2017.
 4. Асимбекова Г.У., Міржалалова Р.А. Міжнародні стандарти пренатального і неонатального скринінгу. Казахська Республіка, м Алма-Ата, листопад 2016.
 5. Асимбекова Г.У. Міжнародна конференція "Медичне обладнання. Нові технології "Китай, м Шанхай, 15.05.2014.
 6. Ігліка Д.К., Чудінова М.І. Актуальні питання ультразвукової перинатальної діагностики. Міжнародна конференція. КР, м Бішкек, 05-06.09.2014.
 7. Ігліка Д.К., Чудінова М.І. Актуальні питання ендокринної гінекології. КР, м Бішкек, 28.11.14.
 8. Ігліка Д.К., Мухамеджанова Н.Р. Актуальні питання переливання крові. КР, м Бішкек, 20-26.10.2014.
 9. Далбаева Б.Ж. Координована підтримка для досягнення цілей розвитку тисячоліття. / ЦРТ / Національна конференція. КР, м Бішкек, 4-5.02.2014.
 10. Далбаева Б.Ж. Робоча зустріч з розробки звіту "Стану акушерства в світі". КР, м Бішкек, лютий 2014.
 11. Далбаева Б.Ж. Технічна нарада з планування заходів на 2014 рік Центру розвитку охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Киргизстані, 06.02.2014.
 12. Далбаева Б.Ж. XIV щорічна конференція Міжнародної Мережі "Оцінка для розвитку: від впровадження до впливу. Киргизстан. Доповідь« Оцінка програми ЮНІСЕФ щодо поліпшення перинатальної допомоги на період 2010-2013 років »
 13. Далбаева Б.Ж. Навчальний тренінг «Інтеграція медичних послуг з планування сім'ї в ПМСД Наринськой області». КР, м Нарин, 21-29.04.2014.
 14. Далбаева Б.Ж. Що криється за цифрами? м Бішкек 29-30.04.2014.
 15. Далбаева Б.Ж. Засідання національного комітету по КРМС, м Бішкек, березень 2014.
 16. Далбаева Б.Ж. СОПи в акушерстві. Методологія проведення конфіденційного розслідування в акушерстві. П'ятий республіканський форум акушерів-гінекологів та неонатологів. КР, м Чолпон-Ата, 25-27 липня 2014.

Научні публікації:

 • Довга Г.В. Порівняльна оцінка хірургічного та медикаментозного абортів. Стаття. Вісник КРСУ, том 17, Випуск №7 2017.
 • Довга Г.В. Особливості терапії гіперпластичних процесів репродуктивної системи у жінок репродуктивного віку. Стаття. Вісник КРСУ, том 17, випуск №3 2017.
 • Довга Г.В. Оцінка діагностики плацентарної недостатності. Стаття. Вісник КРСУ, том 16, випуск №11, 2016.
 • Асимбекова Г.У., Саримсакова Т.А., Асимбекова А.Ш. Порівняльна оцінка різних тригерів овуляції в протоколах ЕКО. Стаття 2015 г. / Проблеми і виклики фундаментальної та клінічної медицини в XXI столітті. Збірник наукових статей, присвячений 70-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Випуск 15. Стор. 57-60.
 • Асимбекова Г.У., Аширбекова В.Б., Довга Г.В. Поширеність захворювань шийки матки у жінок в Киргизької Республіки Стаття / Вісник КРСУ 2014 року, випуск №14, с. 18-21.
 • Асимбекова Г.У., Саримсакова Т.А., Меликова Ф.Р. Особливості перебігу гестаційного процесу та перинатальні наслідки у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Стаття / Вісник КРСУ 2014 року, випуск №14, с. 22-24.
 • Асимбекова Г.У., Саримсакова Т.А., Токобаев Н.Дж., Ворожцов М.Ю. Спинальная анестезія при кесаревому розтині із застосуванням двох опійних ад'ювантов. Стаття / Вісник КРСУ 2014 року, випуск №14, с. 20-23.
 • Іманказіева Ф.І., Умарбаева Д.А., Саримсакова Т.А. Фактори ризику формування вроджених вад розвитку плоду. Стаття / Вісник КРСУ, випуск №14, с. 55-58.
 • Асимбекова Г.У., Саримсакова Т.А., Токобаев Н.Д., Ворожцов М.Ю. Спинальная анестезія при кесаревому розтині із застосуванням двох опійних ад'ювантов. Стаття / Науково-практичний медичний журнал «Охорона здоров'я Киргизстану», 2014. - №2, с. 23-26.

Науково-дослідна робота студентів (НДРС)

На кафедрі функціонує два студентських гуртка:

 • Акушерський, на базі міського пологового будинку №2 під керівництвом доцента Далбаевой Б.Дж.
 • Гінекологічний, на базі Центру репродукції людини, під керівництвом доцента Іманказіевой Ф.І.

У програмі їх роботи - тематичний розбір історій пологів та історій хвороб, розбір тим у вигляді реферативних доповідей. Один раз в два тижні проводяться семінарські заняття, один раз в два місяці проводиться пленарне засідання, де відбувається виступ студентів з доповідями в реферативной формі, а також з презентаціями в Power Point. Особливо цікаві роботи представляються на щорічні наукові студентські конференції КРСУ, КГМА. Всього представлено 14 доповідей, 13 з них нагороджені дипломами та почесними грамотами.

Команда кафедри з гуртківців 5 ЛД і 5 ПД в кількості 8 чоловік взяла участь в паназійська МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ з акушерства та гінекології 10-11 квітня 2018 року в Новосибірському Державному Медичному Університеті. У Бліц-опитуванні на англійській мові наші студенти зайняли I місце. У позаконкурсний змаганні - «бімануального дослідження в акушерстві» студентка 6 курсу Сулайманова Нургул зайняла I місце. Всі студенти отримали сертифікати про участь в Міжнародній олімпіаді, два дипломи за I місце.

На виставці молодих вчених і студентів медичного факультету, присвяченій 25-річчю КРСУ, 27 квітня 2018 був представлений короткометражний фільм «Творчий потенціал студентів-гуртківців на кафедрі акушерства та гінекології», який посів III місце.

лікувальна робота

Кафедра розташовується на базі клініці проф. Асимбековой Г.У., клінічного пологового будинку №2, Чуйского обласного пологового будинку, міського перинатального центру м Бішкека.

Тут є:

 • Пологове відділення;
 • Післяпологове відділення;
 • Відділення перинатології;
 • Відділення новонароджених;
 • Гінекологічні відділення: консервативне, оперативне, операційний і приймальний блоки;
 • Відділення анестезіології, інтенсивної терапії, реанімації;
 • Лабораторно-діагностична служба: клінічна та біохімічна лабораторії, кабінети функціональної діагностики (УЗД, кольпоскопія).

Співробітники кафедри і д.м.н., професор Асимбекова Г.У.

У

К.м.н., доцент кафедри Далбаева Б.Ж. і к.м.н., доцент Іманказіева Ф.І.

К.м.н., доцент кафедри Ігліка Д.К.

Міжнародне співробітництво кафедри

Співпраця кафедри з зарубіжними організаціями:

 • Всесвітнє товариство з вивчення гіпертензивних станів під час вагітності. Лондон, Париж.
 • Науковий центр акушерства, гінекології та перінаталогіі акад. Сухих. Росія, м.Москва.
 • Національний центр охорони здоров'я матері і дитини, проф. Мамедалієва Н.М. Казахстан, м.Алмати.
 • Казахський Державний Університет ім. Асфандіярова, кафедра акушерства та гінекології, зав. каф. Дощанова А.М. Казахстан, м.Алмати
 • Актюбинский медичний інститут, кафедра акушерства та гінекології, зав. каф. Укибасова Т. Казахстан, м Актюбе.
 • Стамбульський університет, лабораторія екстракорпорального запліднення, професор Мехмед Идиль. Туреччина, м.Стамбул.

зберегти

зберегти

Оновлене 26.11.2018 12:08

Що криється за цифрами?