Науково-дослідна робота

 1. Мета роботи:
 2. Заходи з метою зміцнення здоров'я населення та збільшення очікуваної тривалості життя передбачають:

З 2013-2017 рр. акушерства і гінекології кафедра проводить науково-дослідницьку роботу над темою «Прогнозування ускладнень вагітності та пологів у групах ризику, удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології, впровадження в практику інноваційних хірургічних технологій, спрямованих на реалізацію програми національної демографічної безпеки Республіки Білорусь» .

В даний час на нашій кафедрі успішно трудяться 6 професорів, 11 доцентів, 10 асистентів і 6 лаборантів.

Мета роботи:

 • розробка сучасних методів профілактики,
 • лікування і реабілітації вагітних, породіль, породіль та гінекологічних хворих, зміцнення демографічної безпеки РБ.
 • Зміцнення демографічної безпеки Республіки Білорусь шляхом впровадження в практичну охорону здоров'я нових високоефективних методів діагностики, лікування і профілактики акушерської та гінекологічної патології

завдання:

 • Вивчення патології вагітності.
 • Вивчення гінекологічної патології.
 • Розробка і впровадження в практичну охорону здоров'я нових високоефективних методів діагностики, лікування і профілактики в акушерстві.
 • Розробка і впровадження в практичну охорону здоров'я нових високоефективних методів діагностики, лікування і профілактики в гінекології.
 • Реабілітація пацієнток з перенесеної акушерської та гінекологічної патологією.

Реабілітація пацієнток з перенесеної акушерської та гінекологічної патологією

При кафедрі організована Республіканська Асоціація акушерів-гінекологів та неонатологів (голова зав. Кафедрою професор Л.Ф. Можейко), щомісяця проводяться науково-практичні конференції з актуальних проблем сучасної медицини з республіканським і міжнародною участю, в тому числі і телеконференції з обласними центрами, країнами ближнього і далекого зарубіжжя.

Щорічно на кафедрі проходять навчання аспіранти, здобувачі, стажисти, і клінічні ординатори, в тому числі із зарубіжних країн.

Співробітниками кафедри здійснюється лікувально-консультативна робота найскладніших вагітних жінок, гінекологічних хворих, дівчаток-підлітків, а також пацієнтів з Республіканського медичного клінічного центру УД Президента Республіки Білорусь і професорсько-консультативного центру УО «БДМУ».

Результати досліджень впроваджені в роботу акушерсько-гінекологічних стаціонарів та жіночих консультацій, МОЗ РБ затверджено 19 інструкцій на методи, отримано 5 патентів на винаходи.

В результаті власних експериментальних досліджень вперше була розроблена гіпотетична модель, яка дає підстави вважати, що зміна фізіологічної активності тромбоцитів відбувається раніше, ніж з'являються інші симптоми гестозу, тому превентивні лікувально-профілактичні заходи, в першу чергу, повинні бути спрямовані на корекцію функціонального стану тромбоцитів, перешкоджає виснаження системи гемостазу, що захищає організм вагітної від можливого виникнення і розвитку гестозу.

В результаті власних експериментальних досліджень вперше була розроблена гіпотетична модель, яка дає підстави вважати, що зміна фізіологічної активності тромбоцитів відбувається раніше, ніж з'являються інші симптоми гестозу, тому превентивні лікувально-профілактичні заходи, в першу чергу, повинні бути спрямовані на корекцію функціонального стану тромбоцитів, перешкоджає виснаження системи гемостазу, що захищає організм вагітної від можливого виникнення і розвитку гестозу

Були запропоновані нові підходи в діагностиці та лікуванні післяпологового ендометриту, було вивчено перебіг вагітності та післяопераційного періоду у жінок з різною екстрагенітальною патологією, особливо переривання вагітності у дівчаток-підлітків, розроблені підходи до проведення органозберігаючих операцій при міомі матки, запропоновані методи реабілітації при вказаній патології.

Вступ Республіки Білорусь в XXI століття супроводжується негативними демографічними тенденціями - скороченням чисельності населення і його старінням.

Національна програма демографічної безпеки Республіки Білорусь на 2011-2015 роки ставить собі за мету стабілізацію чисельності населення в 2015 році на рівні 9,44 - 9,45 млн. Чоловік і забезпечення переходу до сталого демографічного росту, в зв'язку з чим визначено ряд завдань, серед яких : збільшення народжуваності; поліпшення репродуктивного здоров'я населення, охорона материнства і дитинства; зниження рівня загальної смертності населення, особливо по запобіжної причиною, збільшення очікуваної тривалості життя при народженні; поліпшення якості життя пацієнтів з хронічними захворюваннями та інвалідів шляхом створення їм умов для реалізації наявного (залишкового) потенціалу здоров'я, які безпосередньо стосуються акушерсько-гінекологічної служби.

Необачне поводження в підлітковому віці призводить до інфекцій, що передаються статевим шляхом, психічних розладів, вживання алкоголю, табако- і наркозалежності і як наслідок до порушення репродуктивного здоров'я в майбутньому.

При аналізі складових репродуктивного здоров'я населення країни виявлено ряд проблем. Високий рівень абортів, зниження мотивації до здорового способу життя багато в чому сприяють тому, що 73 жінки з 100 мають різні захворювання під час вагітності, тільки 36% пологів протікають без ускладнень.

Заходи з метою зміцнення здоров'я населення та збільшення очікуваної тривалості життя передбачають:

 • розвиток системи збереження репродуктивного здоров'я, дошлюбного консультування, впровадження нових методів діагностики і лікування жіночого і чоловічого безпліддя, допоміжних репродуктивних технологій;
 • профілактику абортів; посилення профілактичної спрямованості в роботі з дітьми, в тому числі щодо попередження розвитку хронічних захворювань, їх загострень і ускладнень;
 • розширення міжвідомчої взаємодії з метою зниження смертності дітей і дорослих від зовнішніх причин, підвищення відповідальності батьків за життя і здоров'я дітей;
 • широке інформування населення про чинники ризику хронічних неінфекційних захворювань;
 • проведення диспансеризації населення, в першу чергу працездатного, реалізація профілактичних заходів і надання необхідної медичної допомоги;
 • впровадження сучасних медичних технологій та нових методів діагностики, лікування і реабілітації пацієнтів з хронічними захворюваннями на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Кафедра акушерства і гінекології брала активну участь в організації та проведенні IX з'їзд акушерів-гінекологів та неонатологів Республіки Білорусь з міжнародною участю, який відбувся 15.11 - 16.11.2012 в Білоруському державному медичному університеті.

На з'їзді з доповідями на актуальні теми виступили як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці в області акушерства, гінекології та неонатології., Насичено пройшли секційні засідання по розділах: по акушерство, гінекологія, пренатальна діагностика і допоміжні репродуктивні технології, неонатальна хірургія, кардіологія і неонатологія.

, Насичено пройшли секційні засідання по розділах: по акушерство, гінекологія, пренатальна діагностика і допоміжні репродуктивні технології, неонатальна хірургія, кардіологія і неонатологія

Щорічно співробітники кафедри акушерства і гінекології беруть участь в міжнародних виставках і конгресах. У Копенгагені (Данія) 2225.05.13 року відбувся перший глобальний світовий конгрес з репродуктивного здоров'я та контрацепції за участю експертів ВООЗ, в якому брала участь співробітник нашої кафедри професор, Д.М. н. В. Н. Сидоренко. Обговорювалися світові тенденції сучасної демографії та нові можливості контрацепції починаючи з підліткового віку.

На заключному пленарному засіданні з'їзду 16.11.12 р було прийнято резолюцію, що стала результатом плідної роботи акушерів-гінекологів та неонатологів і проведена звітно-виборна конференція Білоруського науково практичного громадського об'єднання «Асоціація акушерів-гінекологів та неонатологів».
На заключному пленарному засіданні з'їзду 16