Новий трансюгулярний доступ для катетерной заміни аортального клапана

Резюме. Описана нова методика малоінвазивного доступу для протезування клапана аорти чрескатетерную способом за даними досліджень трьох кардіохірургічних клінік Франції

Стеноз аортального клапана на сьогодні є найбільш поширеним придбаним пороком серця, діагностуються у жителів Європи і Північної Америки Стеноз аортального клапана на сьогодні є найбільш поширеним придбаним пороком серця, діагностуються у жителів Європи і Північної Америки. Його виявляють у 2-7% осіб у віці старше 65 років. Найбільш ефективний метод лікування пацієнтів із зазначеною патологією при симптомно перебігу захворювання - його хірургічна заміна. Однак процедура є досить дорогим і не завжди здійсненним у пацієнтів старшої вікової категорії та у осіб високого хірургічного ризику. Розвиток сучасних технологій дозволило не лише спростити процедуру його заміни, знизити ризик інтраопераційних ускладнень, але і розширити показання для оперативних втручань у групи пацієнтів підвищеного ризику. Йдеться перш за все про транскатетерне заміні аортального клапана у пацієнтів високого та проміжного ризику. Процедура довела свою ефективність і безпеку, а віддалені результати виявилися порівнянні з такими при традиційному хірургічному втручанні, при цьому ризик розвитку інтраопераційних ускладнень виявився на порядок нижче. Проте на гадану простоту виконання процедури є досить багато питань, які потребують свого наукового дозволу. Одним з них є вибір місця пункції для установки пристрою при імплантації клапана. Робота, представлена ​​групою авторів з Франції, присвячена вивченню безпеки та ефективності нового методу імплантації клапана аорти трансюгулярним доступом і виконана під керівництвом професора Тьєррі Фолліге (Thierry Folliguet, Chirurgie Cardiaque Vasculaire et Transplantation, Université de Lorraine, CHRU Brabois, Vandoeuvre-lès-Nancy, France), Університетський госпіталь Нансі, Франція. Матеріали даного дослідження опубліковані в 2017 р в «European Journal of Cardio-Thoracic Surgery» ( «Європейський журнал грудної і серцевої хірургії»).

Як підкреслюють автори, технологія транскатетерне імплантації аортального клапана для його заміни при аортальному стенозі є загальновизнаною методикою. І у пацієнтів високого та проміжного хірургічного ризику є операцією вибору. Майже у 80% хворих для проведення клапана до місця імплантації, гирла аорти, використовують стегновий доступ. В ситуації коли стегновий доступ обмежений або неможливий (атеросклеротичні звуження стегнових артерій або їх оклюзія, гіпоплазія стегнових артерій, патологія черевного відділу аорти) використовують альтернативні підходи і судинні освіти - верхівковий (трансторакальний доступ через верхівку серця) або підключичний. Кожен з наведених альтернативних методів складний і, як правило, вимагає участі в проведенні процедури досвідченого кардіохірурга. Що значною мірою нівелює переваги малоінвазивної заміни аортального клапана стегнових доступом. Розроблена методика імплантації аортального клапана транскаротідним доступом, запропонована в якості альтернативного прямого судинного доступу, за висновком авторів, позбавлена ​​описаних недоліків. З огляду на, що методика відносно недавно використовується, її оцінка вимагає всебічного вивчення. Як вказують автори, вони проаналізували послідовно виконані 145 втручань з імплантації аортального клапана транскаротідним доступом. Операції проведені з використанням лівої чи правої сонної артерій без будь-яких труднощів у трьох великих лікувальних установах протягом двох років. Отримані результати введені в загальний французький реєстр даних лікування пацієнтів з аортальним стенозом транскатетерне способом.

Середній вік пацієнтів при госпіталізації становив 79,8 ± 8,7 року, а прогнозована логістична величина летального результату за шкалою EuroSCORE - 20,7 ± 12,6%. Як повідомляють автори, у всіх випадках процедура мала успішне вирішення і не треба було будь-яких додаткових хірургічних втручань. Виживання пацієнтів на госпітальному етапі склала 93,7%. У 8 (5,5%) пацієнтів розвинулася клініка мінімальних неврологічних розладів без вираженого неврологічного дефіциту і ще у одного пацієнта виявлена ​​бессимптомная диссекція сонних артерій. Всі хворі були ектубіровани відразу ж після закінчення процедури без потреби респіраторної підтримки в ранній післяопераційний період.

Таким чином, як підкреслюють автори, запропонований доступ через сонні артерії введення пристрою доставки аортального клапана до місця імплантації є безпечною альтернативою традиційному стегнового доступу. Метод може мати незаперечну перевагу в ситуації, де необхідний мінімальний розріз.

Безумовно, для всебічної оцінки необхідні додаткові дослідження, уточнюють вчені.

  • Thierry Folliguet, Nicolas Laurent, Maxime Bertram at al. (2017) Transcarotid transcatheter aortic valve implantation: multicentre experience in France. Eur. J. Cardio-Thoracic Surgery. 04 August.

Олександр Осадчий