Пухлини і поліпи товстої кишки

Новоутворення (доброякісні та злоякісні пухлини) прямої кишки - основна патологія, для корекції якої використовується трансанальная техніка оперування. Унікальність даної патології серед усіх інших видів раку полягає в чітко простежується розвиток від передраковий стан до власне злоякісної пухлини. До числа найбільш поширених передракових захворювань належать поліпи товстої кишки, які зустрічаються, за даними літератури, у 1 - 40% обстежених хворих. Частота синхронно розвиваються доброякісних поліпів коливається від 12 до 62%, а синхронно розвиваються карцином - від 2,5 до 7,2%.

Імовірність переродження поліпів в рак залежить від їх гістологічної будови і розмірів. Частота малігнізації тубулярних аденом дорівнює 5%, а ворсинчастий - 40-90%. Рак виявляється в 1% поліпів при розмірах до 1 см, і в 45% аденом розмірами більше 2 см в діаметрі. Тому своєчасне, адекватне лікування аденом товстої кишки є однією з найефективніших заходів профілактики раку.

Для визначення виду поліпа, його локалізації та показань до операції, а також вибору правильної тактики хірургічного лікування необхідно надіслати мені на особисту електронну адресу повний опис колоноскопії, дані гістології, по можливості дані МСКТ бр порожнини з контрастом, вказати вік і основні скарги. Тоді я зможу дати більш точну відповідь на ваше ситуації.

Наявність поліпа є показанням для його видалення. Відносно невеликі, або великі поліпи з вираженою ніжкою відносно легко видаляються електроексцизії петлею або електрокоагуляції під час ректороманоскопії або фіброколоноскопії.

Значно ускладнюється аденомектомія у хворих з сланкими або великими поліпами на широкій основі. Використання стандартної ендоскопічної техніки в даній ситуації загрожує високим ризиком розвитку ускладнень (перфорація, неспроможність швів і т.д.).

У той же час, максимально високим ступенем малігнізації мають саме віллезние аденоми на широкій основі розміром понад 2 см, тобто такі утворення, видалення яких ендоскопічним трансанальна способом представляє найбільші труднощі, як з технічного боку, так і з точки зору загрози виникнення ускладнень і рецидиву. Недоліками класичного способу трансанальної хірургії є висока частота неспроможності швів ушита після видалення пухлини дефекту кишкової стінки з розвитком запального процесу параректальної клітковини, значна інтраопераційна крововтрата, неадекватна експозиція і візуалізація пухлини, необхідність постійної инсуфляции газу в кишку, значна тривалість операції, необхідність спеціальної підготовки хірурга.

У зв'язку з цим нами розроблена і успішно застосовується протягом багатьох років авторська методика трансанального ендоскопічного видалення новоутворень прямої кишки. Для цих цілей нами використовується спеціальне розроблене пластикове пристрій-експандер (патент - заявка № 2001133226/0352114 від 06.12.2001) і сучасні ендоскопічні зшиваючі апарати (США)

Основний етап виконується двома способами.

Майстер-клас К. В. Пучкова по лапароскопічним операціям в онкоурології і колопроктологии в лікуванні раку нирки і раку товстої кишки

Лапароскопічна операція, проведена в прямому ефірі професором Пучковим

При глибокої інвазії застосовуємо клиновидное висічення пухлини і одночасне прошивання на всю товщину кишкової стінки ендоскопічним сшивающим апаратом ENDO-GIA-30 (США), під час цієї маніпуляції прошиває і відсікаємо ділянку кишки з пухлиною, надійно закриваючи просвіт кишки.

При відсутності інвазії кишкової стінки на всю товщину, виконуємо резекцію ділянки стінки кишки з пухлиною в межах підслизового шару за розробленою нами техніці, з подальшим закриттям дефекту стінки кишки ручним ендоскопічним швом.

Запропоновані способи дозволяють швидко і надійно видалити пухлиноподібнеосвіта з прямої кишки (на висоті не більше 8 см від ануса), використовуючи, при бажанні пацієнта або його важкому соматичному стані, провідникову анестезію (не загальне знеболювання) і знизити кількість післяопераційних ускладнень практично до 0.

При цьому не виконується відкрита або лапароскопічна операція, не видаляється пряма кишка, не виводиться кишкова стома на передню черевну стінку, а у пацієнта зберігаються всі природні функції товстої і прямої кишки.

Мій досвід налічує понад 100 трансанальна операцій при різної локалізації (до 8 см від ануса) пухлин прямої кишки і узагальнено в монографії «Малоінвазивна хірургія товстої кишки».

Мої семінари по лапароскопічного лікування доброякісних і злоякісних захворювань товстої кишки та інших захворювань органів черевної порожнини відвідують лікарі-фахівці великих наукових центрів, республіканських, крайових і обласних лікарень, курсанти факультетів післядипломної освіти.

Профілактика тромбозів і тромбоемболій здійснюється нами за рахунок обов'язкового застосування компресійного трикотажу під час операції.

Після операції пацієнти з першого дня починають вставати з ліжка, пити, а з другого дня приймати рідку їжу. Виписка зі стаціонару проводиться на 2-3 день. До роботи пацієнт може приступити через 2 тижні.